Tuesday, March 31, 2009

Friedebert Tuglas "Marginaalia"

93. marginaal
"Vaene Lelian, mis oled sa täna teinud?"
"mõtlenud, mõtelnud!"
"Mis üle oled sa mõtelnud?"
"Olen mõtelnud, et meie olemasolu on nii mõttetu ja olematus veelgi mõttetum. Olen mõtelnud, et me nii vähe teame, ja seegi, mida teame, meie tundmise vastu käib. Olen saavutanud teadvuse kõigi teadmatusest."
"Kuid selleks ei tarvitsegi mõtelda."
"Jah, ka sellele olen ma mõtelnud. Jah, ka seda tean ma, et mu meeletu mõttepingutus on tühi töö, täitsa tühi töö. Tean sedagi, et see mu viimse elujõu sööb ja mind mitu korda viib lähemale kõigele tühjusele."
"Siis lõpeta kord!"
"Kuis oleks see võimalik? Kas poleks seegi mõtte tagajärg? Ja kas ei tunnistataks see lõplikult kõige lootuse kadumist?"
"Oh Lelian, Lelian!... Vaata välja: kevad on saabunud, taevas on sinine ja päike helendab. Maailm on ilus, selge ja muretu. Tõuse, Lelian, sina mõtteisse surnud ja elu nägematu! Tõuse üles ja vaata: maailm on su ees!"

Lelian on valmistanud endale tõsiseid piinu oma mõtetega. Ta on end kõvasti nö ülemõelnud. Ja nagu reegli päraselt ikka - liiga palju head muutub lõpuks halvaks.
Marginaaliga on mõeldud eelkõige sellele, et tavainimene ei tohiks end koormata millegi sellisega, mida tema mõistus ei suuda õigesti talletada ja kasutada. See tähendab, et inimene ei peaks mõtlema asjadest, millest ta ei tea kuigi palju. Nagu lõpu fraasis öeldakse, tuleks justnimelt imetleda seda, mis on reaalselt olemas. Tuleb vabaneda hingepiinadest, mis tekivad, kui mõeldakse pessimistlikult. Me peaks tundma rõõmu sellest, mis on meile jumala poolt antud ning mis on meile nö käega katsutav.

Tuesday, March 3, 2009

Toomas-Hendrik Ilvese Iseseisvuspäeva kõne

Eesti Vabariigi president Toomas-Hendrik Ilves pidas Iseseisvuspäeval 24. veebruaril isamaalise kõne.

Kõne oli suursugune ning kohane presidendile. Vaatamata sellele ei olnud tänavune presidendi kõne sarnane eelmistega, kuna kõneldi peamiselt Eesti majanduse raskest seiskorrast. Sellest tulenevalt ei olnud ka kõne väga helde ja rõõmus. President tõstatas tähtsale kohale inimeste vahelise solidaarsuse. Lisas usku raskest ajast üle saamisele ja üksteise usaldusele.

Kuigi tegemist oli Eesti Vabariigi pidupäevaga ning sellega seonduvad tegemised peaksid peegeldama positiivsust ja headmeelt, oli presidendi kõne tõsine. Siiski minu arvates oli Toomas-Hendrik Ilvese kõne täiesti õigustatud. Ma usun, rahvas vajas selget ja otsekohest väljaütlemist, mis tegelikult Eesti majanduses sünnib. Eestis on palju inimesi, kes ei loe igapäevaselt lehti, pruugivad küll tunda majanduslikku kriisi ja selle mõju, kuid siiski selle tegelikku tähendust teadmata. Statistikast tuleneb, et Ilvese iseseisvuspäeva kõne tõusis televaatajate arvult tippu, mis tähendab, et rahvas tundis suurt huvi kõne vastu. Olen kindel, et nii mõnelgi avas president silmad ja andis juhised tarkadeks tegudeks, mis aitaks kogu riiki välja kurnavast kriisist.

Mulle meeldis ka presidendi solidaarsusele rõhutamine. Solidaarsus on väga tähtis omadus inimeste vahel. Siinkohal tooks näite õpilaste ja õpetajate vahelisest solidaarsusest. Kui see on olemas, siis ilmneb ka areng õpilase teadmistes. Kui aga üks osapooltest on negatiivselt ja isekeski tegutsemas ega hoolimast teisest, siis ei jõuta kuigi kaugele. Sellega tahan öelda, et sama kehtib ka suuremas mastaabis. Kui kodanikud, poliitikud, ettevõtted jne on omavahel solidaarsed, siis üheskoos elame kergemalt üle ka kõik raskused. Preagusel olukorral suure ülemaailmse majanduskriisi.

Veel peaks presidendi sõnul ettevõtted loobuma kiire kasumi teenimisest...jätkub:)